TYTUŁ PROJEKTU:
Internacjonalizacja działalności firmy SCORPION EYEWEAR TOMASZ URBAN poprzez wykorzystanie potencjału eksportowego produktów

 

CELE PROJEKTU:
Cel Projektu – to umiędzynarodowienie działalności Firmy SCORPION EYEWEAR TOMASZ URBAN poprzez wykorzystanie potencjału eksportowego produktów własnych, i umocnienie pozycji Firmy w branży na rynku krajowym i dotychczas zdobytych rynkach zagranicznych oraz zainicjowanie obecności Firmy w kolejnych państwach, na rekomendowanych rynkach zagranicznych, uznawanych w branży za prestiżowe.

 

PLANOWANE EFEKTY:
udział Firmy SCORPION EYEWEAR TOMASZ URBAN w sześciu rodzajach międzynarodowych, branżowych imprez targowych na terenie Polski i krajów UE, każdorazowo w charakterze wystawcy z własnym profesjonalnym stoiskiem promocyjnym /łącznie 11 wyjazdów/.

 

W ramach pozyskiwania nowych rynków docelowych /brytyjskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego/, uznawanych w branży optycznej za prestiżowe, Firma optymalnie wykorzystała potencjał eksportowy marek własnych trzech grup produktów: opraw okularowych, okularów przeciwsłonecznych, akcesoriów optycznych.

 

CAŁKOWITĄ WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 178 586,25 PLN
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 384 527,11 PLN


Informacja o projekcie